Team

Aan de basis van Letteren op Loevestein staat een multidisciplinair projectteam. Nolda Egberts heeft in binnen- en buitenland functies bekleed als account- en salesmanager. Zij is tevens secretaris van Stichting Woerkums Literair Café. Met de Kinder Literaire Lounge Club stimuleert ze dat kinderen enthousiast voor boeken worden.

Sjaak Groeneveld werkte dertig jaar als manager bij de politie. Nu is hij adviseur kwaliteitszorg in het voortgezet onderwijs. Tevens is hij toezichthoudend bestuurslid van de plaatselijke bibliotheek.

Mirjam Noorduijn is journalist en recensent voor o.a. NRC Handelsblad, Ons Erfdeel en Lezen Magazine. Met Veerle Vanden Bosch schreef ze Het boekenboek; Onmisbare jeugdboeken uit De Lage Landen. Literatuur is haar passie, getuige ook haar rol als toezichthoudend bestuurslid van de plaatselijke bibliotheek.

Marina Zwaan is journalist en schreef als docent tijdschriftjournalistiek aan Fontys Hogeschool Journalistiek samen met Ingrid Cramer Handboek Tijdschrift. Daarnaast werkte ze als interim directeur op een basisschool. De afgelopen jaren was ze als directeur verantwoordelijk voor de transitie van de Bibliotheek CultuurPuntAltena.