Thomas de Veen

Thomas de Veen (1986) is literair redacteur bij NRC Handelsblad, de krant waaraan hij sinds 2011 verbonden is als recensent jeugdliteratuur en Nederlandse fictie. Voordien studeerde hij geschiedenis en Nederlands aan de Universiteit van Amsterdam en schreef hij over literatuur voor de weekkranten Kidsweek en 7Days. De afgelopen jaren nam hij zitting in literaire jury’s en leverde hij bijdragen voor diverse tijdschriften, essaybundels en het boek Het ABC van Annie MG; van de A van Abeltje tot de Z van Ziezo, een kleurrijk naslagwerk onder redactie van Joke Linders over de schrijfster wier bijnaam ooit ‘de echte koningin van Nederland’ luidde.

De Veen schrijft – altijd vanuit een kritisch analytische houding – met net zoveel enthousiasme over het indrukwekkende zoekboek Nederland van Charlotte Dematons en de peuterserie Boer Boris van Ted van Lieshout en Philip Hopman, als over En we noemen hem van de recente winnares van de BNG Bank Literatuurprijs Marjolijn van Heemstra en In het buitengebied (2017) van Adriaan van Dis. Laatstgenoemde zal De Veen tijdens Letteren op Loevestein interviewen. Natuurlijk komt Van Dis’ nieuwste titel ter sprake. Maar ook zijn andere werk en de vraag in hoeverre Van Dis’ (familie)verleden zijn oeuvre heeft gevormd. Een interessant, scherpzinnig gesprek kan worden verwacht.

www.nrc.nl/index/boeken