Jean Marc van Tol

FOTO JEROEN VISSER

Jean-Marc van Tol (Rotterdam, 1967) is medebedenker en tekenaar van Fokke & Sukke, dat hij sinds zijn studietijd met zijn vrienden John Reid en Bastiaan Geleijnse maakt. Hij rondde in 1995 zijn studie Nederlands af als historisch letterkundige bij Herman Pleij. Het onverwachte succes van Fokke & Sukke weerhield hem jarenlang van zijn grote liefde, de Nederlandse geschiedenis. Nu publiceert hij Musch, deel een van een trilogie waarin het leven van de briljante Johan de Witt (1625-1672) centraal staat.

‘Musch’ is een caleidoscopisch boek dat vanuit verschillende personages en perspectieven het spannende verhaal vertelt van de jonge stadhouder Willem van Oranje-Nassau die in de Republiek een poging doet de macht naar zich toe te trekken: hij zet regenten gevangen in Slot Loevestein, en pleegt in 1650 met zijn neef graaf Willem Frederik van Nassau-Dietz, stadhouder van Friesland, een verrassingsaanval op Amsterdam. Dat was de prins ingefluisterd door Cornelis Musch, corrupt en gewetenloos griffier der Staten-Generaal.

Musch is géén historische roman. Veel van Van Tols bronnen, zoals de brieven van Johan de Witt, berijmde memoires van Jacob Cats en verslagen van de Loevesteinse gevangenen, zijn authentiek. Leemten in de bronnen – veel is vernietigd vanwege de explosieve inhoud – heeft Van Tol aangevuld.

Het is bijzonder dat Musch tijdens Letteren op Loevestein gepresenteerd wordt, vanwege de belangrijke rol van Loevestein in het boek. Romanschrijver Bert Natter (hij schreef o.a. de roman Goldberg) verzorgt de presentatie. Ineke Huysman, Luuc Kooijmans en Luc Panhuysen geven drie korte voordrachten.

 

Dr. Ineke Huysman van het Huygens ING-KNAW is projectleider van het project ‘Briefwisseling van Johan de Witt’.
Dr. Luuc Kooijmans is auteur van ‘Liefde in opdracht’, de biografie over Willem Frederik van Nassau-Dietz.
Drs. Luc Panhuysen schreef ‘De ware vrijheid: de levens van Johan en Cornelis de Witt’, de biografie over Johan de Witt.

http://www.catullus.nl