Herman Pleij

FOTO SANDER HEEZEN

Hij is ontegenzeggelijk een fenomeen: prof. Dr. Herman Pleij (Hilversum, 1943). Als afgestudeerd Neerlandicus promoveerde hij in 1979 op het proefschrift Het Gilde van de Blauwe Schuit; Literatuur, volksfeest en burgermoraal in de late middeleeuwen. Jarenlang was hij hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam. In 1993 werd hij onderscheiden door de Belgische regering met de Francqui-leerstoel voor buitenlanders en in 2000 door de Katholieke Universiteit Brussel met een eredoctoraat. De emeritus hoogleraar heeft vooral belangstelling voor volkscultuur, de rederijkers, de betekenis van de vroege drukpers, en de ontwikkeling van een burgermoraal en de Nederlandse identiteit.

Wat Pleij uniek maakt is zijn gave om wetenschappelijke materie met groot enthousiasme op een breed publiek over te brengen. Zo maakte hij in 1991 de zesdelige radio- en tv-serie voor TELEAC, Sprekend over de middeleeuwen. In 1997 volgde bij de AVRO de tiendelige tv-serie Wij Nederlanders. Daarnaast publiceert hij regelmatig over cultuurhistorische onderwerpen in tal van dag- en weekbladen.

Afgelopen najaar schreef hij het essay Geluk!? Van hemelse gave tot hebbeding voor de maand van de geschiedenis. Pleij vindt dat geluk iets is dat je overkomt. ‘Je kunt het niet nastreven,’ zo zei hij bij Pauw. ‘Het gaat om momenten dat alles op zijn plaats valt, wetende dat die weer voorbij gaan.’ Ook schreef hij meerdere boeken, variërend van een Nederlandse literatuurgeschiedenis in Het gevleugelde woord (2007) tot Moet nog steeds kunnen (2016) over de zucht van Nederland naar een eigen identiteit.

Regelmatig schuift hij aan bij actualiteitenprogramma’s, waar hij eigenzinnig de Nederlandse samenleving analyseert. Een literatuurfestival op een historische plek als Slot Loevestein is zonder Herman Pleij ondenkbaar. Tijdens de pauze van Letteren op Loevestein zal hij spreken in de Slotkapel.

Informatie over Herman Pleij via website van de uitgever: https://uitgeverijprometheus.nl/auteurs/herman-pleij.html