Connie Palmen

FOTO ANNALEEN LOUWES

Connie Palmen (Sint-Odiliënberg 1955) debuteerde in 1991 met De wetten, waarna in 1995 De vriendschap volgde. Beide romans draaien om de volwassenwording van een jonge vrouw uit het zuiden van Nederland en de wording van haar schrijverschap. Voor haar debuut ontving de schrijfster die van huis uit filosofe is, het Gouden Ezelsoor, voor haar tweede titel de AKO literatuurprijs. De boeken waren bestsellers en maakten van Palmen in een keer een bekende Nederlander.

Na het overlijden van de bekende (televisie)journalist Ischa Meijer (1943-1995) met wie Palmen een liefdesrelatie had, schreef ze I.M. (1998). Ondanks dat I.M. een autobiografisch verslag suggereert, is het volgens de cover ‘een roman’. Palmen vindt het stempel ‘autobiografisch’ namelijk misleidend, omdat alle ‘pogingen van de autobiograaf om de waarheid over zijn leven te vertellen tot mislukken gedoemd zijn,’ (Vrij Nederland). In het licht daarvan biedt Het logboek van een onbarmhartig jaar – een persoonlijk rouwverslag dat na de dood van haar tweede grote liefde Hans van Mierlo (1931-2010) uitkwam – stof tot nadenken over (auto)biografisch proza versus fictie. Hetzelfde geldt voor de sleutelroman Lucifer (2007), dat geïnspireerd lijkt op het leven van componist Peter Schat, en Jij zegt het (2015) over het beroemdste liefdespaar uit de literatuur, Ted Hughes en Sylvia Plath die zelfmoord pleegde. Het uitgangspunt is biografisch, maar de titel van de met de Libris Literatuurprijs bekroonde roman is dubbelzinnig. Betekent ‘Jij zegt het’ dat het vanuit Ted Hughes’ vertelde verhaal de werkelijkheid volgt? Of dat het slechts de versie van ‘de ander’ is, en dus niet per se geloofwaardig is?

Over de kunst van de roman, de betekenis van verhalen in ons leven, en de risico’s van roem schreef Palmen talrijke essays en verhalen. Deze zijn gebundeld in Het drama van de afhankelijkheid (2017). Tijdens Letteren op Loevestein gaat Özkan Akyol over deze thema’s in gesprek met Palmen. Daarbij dient haar oeuvre en zijn eigen autobiografische werk als leidraad.

www.conniepalmen.nl